Home » AIS5GXLALISA | ais fibre dns

AIS5GXLALISA | ais fibre dns

AIS5GXLALISA


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

AIS 5G เครือข่ายที่ดีที่สุดของคุณ คลื่นมากที่สุด เร็วที่สุด ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทย
https://m.ais.co.th/EKHYJrRuy
AIS5GXLALISA
AIS5Gเครือข่ายที่ดีที่สุดของคุณ
AIS5Gคลื่นมากสุดครอบคลุมสุดทั่วไทย AIS5Gเร็วที่สุดในไทย
AIS5G
LISA

AIS5GXLALISA

DASAN | 192.168.1.1 | Setup FTTH GPON ONT DASAN | NETVN


How to configure GPON DASAN H660EW . netvn Thanks for watching, don’t forget like and subscribe at https://goo.gl/LoatZE

DASAN | 192.168.1.1 | Setup FTTH GPON ONT DASAN | NETVN

Mạng nâng cao ACL, NAT, ISP static route, DNS, DHCP more


Để ra được môi trường internet thì phải cấu hình default RouterR2 bên trong video nếu không thấy tên thì là router thứ 2 đếm từ trái qua phải. Ví dụ như router có cổng se0/0/0 là đi ra internet đi ra
router ISP thì
Rconfigip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/0
Config basic: Static NAT thường dùng để public các server
Bước 1: Định nghĩa NAT
Rconfig ip nat inside source static localip globalip
localip là địa chỉ của server bạn muốn nat
globalip là địa chỉ ip public bạn mua trong packet tracker là port đi ra ngoài internet ra router ISP
Bước 2: xác định inside và outside, vào cổng được chọn int fa0/x
Inside interface
Rconfigif ip nat inside
Outside interface
Rconfigif ip nat outside
Show ip nat traslation
Để các Client ra được môi trường internet đối với các router bên trong router biên cũng có câu lệnh tương tự. Ví dụ trong trường hợp se0/0/1 nối với router biên thì
Rconfigip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/1
Pro config: Mình sẽ NAT ra ngay cổng ngoài của Router biên
Bước 1: Dùng ACL chọn các network bên trong phép NAT ra ngoài
Rconfig accesslist 1 permit any //cho phép ra zô thoải mái luôn
Bước 2: PAT outside interface
Rconfig ip nat inside source list interface outsideinterface overload
list số là số của accesslist
outsideinterface là đầu ra internet đầu ra router ISP
Bước 3: Xác định inside và outside interface vào interface in hay out tương ứng và gõ
Inside:
Rconfigifip nat inside
Outside
R configifip nat outside

See also  Router ตั้งค่าอย่างไรให้ปลอดภัย [Huawei HG8247H] | ตั้งค่า 3bb fiber
See also  4 ways how to watch Disney plus movies on smart tv | disney app

Mạng nâng cao ACL, NAT, ISP static route, DNS, DHCP more

ASUS : Configure Static IP address | NETVN


How to setup Static IP address on the ASUS WiFi router. .
~~~~~~~~~
Please watch: \”Windows 10 : Connect WiFi without password\”
https://www.youtube.com/watch?v=E4SBTsdpTTQ
~~~~~~~~~ netvn Thanks for watching, don’t forget like and subscribe at https://goo.gl/LoatZE

ASUS : Configure Static IP address | NETVN

Set custom DNS servers using Netplan and networkd


See also  เลข 23,32 เสน่ห์แรง ดึงดูดผู้คน และเงินทอง |EP7 | เลข 23 ความหมาย

Please note, you’ll lose the Network Manager GUI using this method! I recommend my other methods below, but there may be a reason you need to use networkd.
CODE:
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
[DEVICE_NAME]:
dhcp4: true
nameservers:
addresses: [NAMESERVER_1, NAMESERVER_2]
https://www.youtube.com/watch?v=rKmUScBLrEc
https://www.youtube.com/watch?v=cs_55T57oc
To reset your connection see this guide: https://www.youtube.com/watch?v=UnO6Pb1WBfU
I also have this guide on my website in text form: https://www.ricmedia.com/setcustomdnsserversonubuntu18or20/
Free DNS Server List:
GOOGLE
Primary IPv4: 8.8.8.8
Secondary IPv4: 8.8.4.4
Preferred IPv6: 2001:4860:4860::8888
Alternate IPv6: 2001:4860:4860::8844
OPENDNS
Primary: 208.67.222.222
Secondary: 208.67.220.220
Preferred IPv6: 2620:0:ccc::2
Alternate IPv6: 2620:0:ccd::2
DNS.WATCH
Primary: 84.200.69.80
Secondary: 84.200.70.40
LEVEL3
Primary: 209.244.0.3
Secondary: 209.244.0.4
NORTON
Primary: 199.85.126.10
Secondary: 199.85.127.10
COMMODO
Primary: 8.26.56.26
Secondary: 8.20.247.20
VERISIGN
Primary: 64.6.64.6
Secondary: 64.6.65.6
MORE SERVERS…
See: https://www.lifewire.com/freeandpub…
See: http://publicdns.info/
Facebook: https://www.facebook.com/ricmedia.pchelp\r
Twitter: https://twitter.com/RicmediaPCHelp\r
YouTube: https://www.youtube.com/user/RicmediaPCHelp

Set custom DNS servers using Netplan and networkd

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Technology

Leave a Reply

Your email address will not be published.