Home » เบิกเนตรรถไฟลาว-จีนซัดพวกเกรียนปั่นกระแสชังชาติล้าหลังอัดพท.หยุดงมโข่ง | ข่าวมีคม | TOP NEWS | ระบบ 5g คืออะไร

เบิกเนตรรถไฟลาว-จีนซัดพวกเกรียนปั่นกระแสชังชาติล้าหลังอัดพท.หยุดงมโข่ง | ข่าวมีคม | TOP NEWS | ระบบ 5g คืออะไร

เบิกเนตรรถไฟลาว-จีนซัดพวกเกรียนปั่นกระแสชังชาติล้าหลังอัดพท.หยุดงมโข่ง | ข่าวมีคม | TOP NEWS


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ไฟลาวจีน เพื่อไทย TOPNEWS
ติดตามข่าวคลิปเด่นได้ที่ : https://bit.ly/TOPKhaodenxSubYT
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS : http://onelink.to/c68pbd
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
worarak@topnews.co.th
0816490178
.
ติดตามข่าวสารจากทางเราได้ จากทุกๆ ช่องทาง
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ, IPM , CSAT, TIK , 3BB, TOT ช่องหมายเลข 77 , AIS ช่องหมายเลข 658
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : https://bit.ly/LINExTOPTV

เบิกเนตรรถไฟลาว-จีนซัดพวกเกรียนปั่นกระแสชังชาติล้าหลังอัดพท.หยุดงมโข่ง | ข่าวมีคม | TOP NEWS

10 ประเด็น ที่ใส่ร้ายในหลวง ร.9 : Newstalk​ ตัวจริ​ง เสียงจริง


1.การกล่าวว่า สมเด็จย่าทรงอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4754306784622195
2.การกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงทราบแผนการรัฐประหาร 2490 ล่วงหน้า 2 เดือน
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4754320144620859
3.การกล่าวว่า กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รับรองรัฐประหารอย่างแข็งขันและรวดเร็ว https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4549205991798943 และ
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4551549161564626
4.การกล่าวว่า กรมขุนชัยนาทฯ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รับรองรัฐประหารแต่เพียงผู้เดียว
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4634878403231701
5. กรมขุนชัยนาทฯ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เข้าประทับเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีของของ จอมพล ป. ในปี พ.ศ. 2493
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4062196647166549
6. กรมขุนชัยนาทฯผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงไม่พอใจกับการขับไล่ ควง อภัยวงศ์ ลงจากอำนาจ และค้านการแต่งตั้งจอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีแทน
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4656286887757519 และ https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4112982145421332
7. กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงมีความคิดที่จะกำจัด จอมพล ป.
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4691508317568709
8. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะตั้งให้พระองค์เจ้าธานี พระยาศรีธรรมาธิเบศ และหลวงสินาดโยธารักษ์เป็นนายกรัฐมนตรีแทนจอมพล ป. ในปี พ.ศ. 2494 รวมถึงการอ้างถึง หม่อมเจ้านักขัตรมงคลว่า ทรงมีบทบาทในการให้คำแนะนำในหลวงให้มีท่าทีไม่พอใจรัฐบาล
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4523325177720358
9. แผนการเสด็จเยือนชนบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีจุดประสงค์เพื่อท้าทายอำนาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
https://www.facebook.com/chaiyan.chaiyaporn/posts/4713470282039179
10. คำกล่าวอ้าง” ของพูนศุข พนมยงค์ ในหนังสือพิมพ์ Observer ปี 2500 เกี่ยวกับประเด็น “กรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 8” ที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของณัฐพล ใจจริง และบทความของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
https://m.facebook.com/100001287626532/posts/4629874763732065/
แต่ประเด็นที่นักวิชาการฝ่ายวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่กล่าวถึงเลยคือ การรัฐประหารวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 จอมพล ป พิบูลสงคราม และคณะได้ทำการรัฐประหารได้ฉีกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 คณะบริหารประเทศชั่วคราว (คณะรัฐประหาร พ.ศ. 2494) ได้ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งให้ พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ เป็นผู้รักษาความสงบภายในทั่วราชอาณาจักร โดยไม่มีพระปรมาภิไธย ! และการทำรัฐประหารดังกล่าวได้นำมาซึ่งรัฐธรมนูญ พ.ศ. 2475 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2495 แต่มักจะกล่าวถึงเหตุการณ์วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 และชี้ว่า “ในหลวง ร. 9 เริ่มละเมิดรัฐธรรมนูญ โดยการลงพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ” (เฟสบุ๊ค Thanapol Eawsakul 16 กันยายน 2564) ซึ่งการลงพระบรมราชโองการดังกล่าวนี้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ต่อกรณี พระบรมราชโองการ แต่งตั้งจอมพลสฤษดิ์ เป็นผู้รักษาพระนคร ในวันที่ 16 กันยายน 2500 โดยไม่มีผู้รับสนองนั้นในหลวง รัชกาลที่เก้าทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ 2475 แก้ไขเพิ่มเติม 2495 มาตรา 88 “มาตรา ๘๘ ในเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณและจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ทันท่วงทีมิได้ก็ดี เมื่อกรณีเช่นว่านั้นเกิดขึ้นในระหว่างสภาถูกยุบก็ดี พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดั่งเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ ในการประชุมสภาคราวต่อไป ให้เสนอพระราชกำหนดนั้นต่อสภาโดยไม่ชักช้า ถ้าสภาอนุมัติแล้ว พระราชกำหนดนั้นก็ให้มีผลเป็นพระราชบัญญัติต่อไป ถ้าสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนั้นก็เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระทั่งกิจการที่ได้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราชกำหนดนั้น ” สถานการณ์ขณะนั้น “นายกรัฐมนตรี ฯ หนีไปเกาะกง และบอกว่าไม่ต้องตาม“ มีผู้วิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าวไว้ดังนี้ รัฐธรรมนูญและการรัฐประหารต่างปฏิเสธสถานะซึ่งกันและกัน เมื่อสิ่งหนึ่งได้บังเกิดและยังคงสถานะอยู่ อีกสิ่งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันย่อมไม่อาจดํารงสถานะอยู่ในเวลาเดียวกันได้ การรัฐประหารที่กระทําสําเร็จลงโดยเด็ดขาดแล้วสถาปนารัฏฐาธิปัตย์ใหม่ รัฐธรรมนูญจึงไม่อาจดํารงสถานะอยู่ในเวลาเดียวกันได้ย่อมสิ้นสุดลงไปในทันที การที่รัฐธรรมนูญยังมีผลใช้บังคับต่อไปก็โดยเจตจํานงของคณะรัฐประหารในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ผู้มีอํานาจจัดให้รัฐธรรมนูญใช้บังคับต่อไป ภายหลังการรัฐประหารทุกครั้ง ไม่ว่าการรัฐประหารจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ผลทางกฎหมายประการหนึ่งได้ คือ การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญโดยทันทีพร้อม ๆ กับการสถาปนารัฏฐาธิปัตย์คนใหม่ แม้ในทางปฏิบัติอาจปรากฏว่ามีรัฐธรรมนูญบางฉบับไม่ได้ถูกยกเลิก แต่ในทางทฤษฎีแล้วรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงไป “ทุกฉบับ”
ดู https://www.facebook.com/100001287626532/posts/4583413381711537/?d=n และ
https://www.facebook.com/100001287626532/posts/4586308408088701/?d=n
Website : http://news1live.com/\r
YOUTUBE : https://www.youtube.com/NEWS1VDO\r
Facebook : https://www.facebook.com/MGRNEWS1\r
TWITTER : https://twitter.com/newsonechannel\r
instragram : https://www.instagram.com/news1channel

See also  Ais เดือนละ 90 บาท เน็ตเร็ว 2 เม็ก โทรฟรีทุกเครือข่าย เร็ว 1 เม็ก เดือนละ 60 บาท สมัครได้ทุกคน | ais โทรศัพท์ฟรี
See also  โปรเน็ตเอไอเอส Ais ราคาถูกมากๆๆ เพียง 9 บาทเท่านั้น สมัครเลย | สมัครเน็ตวันทูคอลรายวัน

10 ประเด็น ที่ใส่ร้ายในหลวง ร.9 : Newstalk​ ตัวจริ​ง เสียงจริง

5G คืออะไร อันตรายหรือไม่ ข้อมูลเต็ม


สวัสดีครับ วันนี้อยากมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ 5G
โดยเฉพาะหัวข้อที่หลายคนสงสัย คลื่น 5G อันตรายหรือเปล่า
เราจะมาดูทุกรุ่นด้วยจาก 0G ถึง 5G
แล้วก็จบด้วยการวิเคราะห์อนาคตของ 5G
0:00 Intro
0:34 5G คืออะไร
2:14 0G ถึง 4G
5:15 ปัญหาเกี่ยวกับ 5G
7:09 ผลกระทบต่อสุขภาพ
8:03 อนาคตพร้อม 5G
========== Donate ==========
https://www.paypal.me/empiristcom
เพื่อเราจะได้สร้างคอนเทนต์ไปเรื่อยๆ
empirist เป็นชื่อของเราครับ
========== Contact ==========
reanru.video@gmail.com
ติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook
Facebook: https://www.facebook.com/reanruchannel
YouTube: https://bit.ly/3iHlWxy

See also  iPhone 5S 16G Quốc Tế Zin Đẹp Keng - Pin Zin Đa Số Trên 90% Giá Chất Như Nước Cất | ไอโฟน 5s ais

5G คืออะไร อันตรายหรือไม่ ข้อมูลเต็ม

What Is 5G?


5G is the fifth generation of wireless. Like the generations that came before, 5G will change our lives in all sorts of unexpected ways. The first 5G networks are live across the country, and they’ll continue to improve the coming years. We’re only just beginning to imagine the possibilities. Learn more at https://www.ctia.org.

What Is 5G?

Technology 5G คืออะไร – เทคโนโลยี ห้าจี คืออะไร มีข้อดีและส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง


Technology 5G คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 มีความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าระบบ 4G หลายเท่า ไม่เพียงแค่เราจะดาวน์โหลดหรืออัพโหลดไวขึ้น แต่ยังก่อให้เกิดบริการใหม่มากมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน คุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรระบบอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของรัฐบาลและเอกชนที่จะประหยัดงบประมาณแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น
By: https://www.mindphp.com/

Technology 5G คืออะไร - เทคโนโลยี ห้าจี คืออะไร มีข้อดีและส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGames

Leave a Reply

Your email address will not be published.